...

Garantie

Voor alle artikelen die u bij ons koopt,geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat u, de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.