...

Meest recente datum van wijziging: 10 december 2019

Dit privacybeleid geeft u informatie over uw persoonsgegevens die worden gebruikt op www.beauterie.com website om u te informeren over onze producten en diensten en deze aan u te verkopen, en voor het onderhoud, de verbetering en het beheer van onze producten en diensten om u de beste ervaring te bieden wanneer u contact met ons heeft in de digitale wereld, maar ook in de echte wereld als u onze schoonheidssalon bezoekt. Beauterie.com respecteert de privacyrechten van haar onlinebezoekers en erkent het belang van de bescherming van de privacy van verzamelde persoonsgegevens. Om deze reden heeft Beauterie.com strikte beleidslijnen en beveiligingsmaatregelen ingesteld om uw persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacybeleid bevat de belangrijkste informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Salon Aloë / Beauterie.com., gevestigd op de Emmakade 11NZ, 8921AD Leeuwarden, als verwerkingsverantwoordelijke (Beauterie.com).

Inleiding

In overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679, beter bekend als ‘AVG’ streeft dit Privacybeleid ernaar u een duidelijk inzicht te verschaffen in de soorten persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, uitwisselen en beschermen. Hierin worden ook de opties uitgelegd die u heeft om uw gegevens te beheren. Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u de Website bezoekt en/of gebruikt. Door gebruik te maken van de Website gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat we uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken.

 1. Gegevens die Beauterie.com over u verzamelt
 2. Hoe gebruikt Beauterie.com uw gegevens?
 3. Rechtsgrondslag voor de verwerking
 4. Wie zal uw gegevens verwerken?
 5. Deelt Beauterie.com uw gegevens met anderen?
 6. Hoelang bewaren we uw gegevens?
 7. Sociale netwerken
 8. Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens
 9. Cookies
 10. Minderjarigen
 11. Uw privacyrechten
 12. Klachten
 13. Wijzigingen in deze informatie
 14. Neem contact met ons op

1. Gegevens die Beauterie.com over u verzamelt

  Beauterie.com vraagt om bepaalde persoonsgegevens om u de producten of diensten te kunnen leveren die u wenst. Bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst, u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een account aanmaakt.

  Door u aan ons verstrekte gegevens

  Beauterie.com kan de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

  We wijzen u erop dat we geen betalingsgegevens op onze servers verzamelen of opslaan. Dat doen we via derden met wie we een overeenkomst tot gegevensverwerking zijn aangegaan en die passende veiligheidsvoorzieningen hebben ingesteld om alle gegevens en persoonlijke informatie die wordt verkregen, te beveiligen.

  Door uw interactie met ons verkregen gegevens

  We kunnen gegevens verzamelen wanneer u onze Website bezoekt of via de Website met ons contact opneemt.

  We kunnen informatie verkrijgen door het gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat naar de browser wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw apparaat wanneer u onze Website bezoekt. Het gebruik van cookies is bij Beauterie.com minimaal. Wij gebruiken cookies voor: het bijhouden van uw winkelwagen en te controleren of u ingelogd bent op uw account. Hiernaast hebben wij cookies van derden, om zonder naamgegevens te kunnen bijhouden hoe u op Beauterie.com navigeert. Deze informatie wordt gebruikt voor een betere ervaring op deze website.

  2. Hoe gebruikt Beauterie.com uw gegevens?

  Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Beauterie.com voor doeleinden die strikt verband houden met het gebruik van de website en de aankoop van producten op de Website. We zullen duidelijk zijn over wanneer we uw gegevens verzamelen. We kunnen de gegevens op de volgende manieren gebruiken:

   3. Rechtsgrondslag voor de verwerking

  We verwerken uw persoonsgegevens volgens de volgende rechtsgrondslagen:

  Uitvoering van overeenkomsten

  Wanneer we uw gegevens verwerken voor de totstandkoming van de koopovereenkomst met u, zorgen we ervoor dat we uitsluitend de minimale informatie gebruiken die nodig is voor de uitvoering daarvan. Deze grondslag rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:

  Verstrekking van uw persoonsgegevens voor deze activiteiten is een contractuele verplichting. U bent vrij om uw gegevens al dan niet te verstrekken, maar het is zonder de gevraagde gegevens niet mogelijk om de overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren en om aan uw verzoeken te voldoen. Dit betekent dat u geen producten kunt kopen en onze diensten niet kunt gebruiken en dat wij uw verzoeken niet kunnen verwerken.

  Wettelijke verplichting

  We moeten voldoen aan wettelijke voorschriften. We kunnen uw gegevens verwerken indien dat een vereiste is in verband met belastingen, sanctiewetgeving, vorderingen, beslagen, bestrijding van witwassen, het voorkomen van de financiering van terrorisme, het voorkomen van fraude en overkreditering.

  Gerechtvaardigd belang

  We hebben gerechtvaardigde belangen om uw persoonsgegevens te verwerken om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en uw winkelervaring en onze Website te verbeteren.

  Toestemming

  We voeren de volgende verwerkingshandelingen alleen uit indien u ons uw uitdrukkelijke toestemming daartoe heeft gegeven:

  Als u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

  4. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

  Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze interne medewerkers die daartoe zijn opgeleid en bevoegd zijn.

  Daarnaast worden uw gegevens ook doorgestuurd naar derden die we inschakelen om onze diensten te leveren. Deze zogenoemde gegevensverwerkers zijn naar behoren geselecteerd en bieden de garantie dat de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens worden nageleefd. Aangewezen gegevensverwerkers zijn verantwoordelijk voor de verwerking en uitvoering van hun activiteiten in overeenstemming met de door Beauterie.com gegeven instructies.

  We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan de politie en aan gerechtelijke en administratieve instanties, overeenkomstig de wet, voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten, de voorkoming en bescherming van bedreigingen van de openbare veiligheid, om ons in staat te stellen om een recht voor de rechtbank uit te oefenen of te verdedigen, alsook om andere redenen in verband met de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

  5. Deelt Beauterie.com uw gegevens met anderen?

  We behandelen uw gegevens met zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, en we delen, verkopen of verhandelen uw gegevens niet met/aan derden anders dan zoals dat uitdrukkelijk is uiteengezet in dit Privacybeleid of indien u uw toestemming heeft gegeven. We schakelen derden in met passende veiligheidsvoorzieningen om alle verkregen gegevens of persoonlijke informatie te beveiligen.

  Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitoefenen, moeten we samenwerken met een aantal derden die deskundig zijn op hun deelgebieden, zoals onze belangrijkste dienstverleners. We delen uw gegevens ook wanneer we moeten voldoen aan een wettelijk verzoek of wanneer we van mening zijn dat dat nodig is om Beauterie.com of haar klanten te beschermen. Bijvoorbeeld indien Beauterie.com het voorwerp is van een poging tot frauduleuze of illegale activiteiten. We delen uw gegevens ook met derden indien u ons daartoe uw toestemming heeft gegeven.

  6. Hoelang bewaren we uw gegevens?

  We bewaren uw persoonsgegevens voor een beperkte periode, afhankelijk van de soort activiteit die is betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens nadat u uw account heeft verwijderd voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, en ten behoeve van fraudebewaking, -opsporing en -voorkoming. We bewaren uw gegevens ook om te voldoen aan onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en onze verplichtingen inzake financiële verslaglegging. Indien we uw gegevens bewaren, doen we dat in overeenstemming met alle verjaringstermijnen en verplichtingen inzake bewaring van gegevens die zijn opgelegd door de toepasselijke wetgeving.

  Na deze periode worden uw gegevens definitief verwijderd of anderszins onomkeerbaar geanonimiseerd.

  8. Bescherming van uw persoonsgegevens

  We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, toegang of onjuist gebruik. Dit omvat met name de volgende maatregelen:

  Versleuteling en beveiliging

  Beauterie.com heeft diverse beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van uw persoonsgegevens te behouden. Alle door u verstrekte betalingsgegevens worden verstuurd via de Secure Socket Layer-technologie (SSL), waarmee uw gegevens worden versleuteld voordat deze aan ons worden verstrekt om deze gegevens tegen onbevoegd gebruik te beschermen. Alle betalingsgegevens worden verwerkt via een portaalprovider en worden niet op onze servers opgeslagen of verwerkt. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kan beveiliging niet worden gegarandeerd.

  Koppelingen van derden
  Inschrijving op e-mailberichten

  U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief van McGregor door uw e-mailadres te verstrekken in de nieuwsbriefmodule onderaan elke pagina van de Website. We versturen de nieuwsbrief uitsluitend naar online (of aangemelde) bezoekers indien u ervoor heeft gekozen de nieuwsbrief te ontvangen. Al onze e-mailberichten bevatten een knop voor afmelding, zodat u zich op elk gewenst moment kunt uitschrijven voor de ontvangst van e-mailberichten in de toekomst. U kunt ook contact met ons opnemen via onze contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

  9. Cookies

  Wanneer u onze Website bezoekt, worden unieke cookies geplaatst om uw browser te herkennen uit alle overige browsers die onze Website bezoeken.

  10. Minderjarigen

  Als u jonger bent dan 18 jaar, vragen we u om uw ouder of voogd op de hoogte te stellen en de toestemming van een ouder of voogd te verkrijgen voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

  11. Welke rechten kunt u uitoefenen in verband met uw persoonsgegevens?

  Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

  U heeft het recht om de door ons van u verkregen persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen, deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of deze te verwijderen. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek sturen naar onze klantenservice via info@beauterie.com, waarbij u aangeeft dat het een verzoek met betrekking tot persoonsgegevens betreft.

  Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe zodat we zeker weten dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die het verzoek heeft ingediend. Zorg er daarbij voor dat u uw paspoortfoto en uw burgerservicenummer zwart maakt. Dit dient ter bescherming van uw privacy. Geef ook uw privéadres. U ontvangt binnen een maand vanaf uw verzoek een overzicht van uw gegevens of een antwoord op uw verzoek.

  Optimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.